QEST4 BODYSCAN

Qest4 er et avansert resonansapparat som gir en bioenergetisk måling av funksjonene til de ulike kroppssystemene. Den tar, i tillegg, resonansmåling av matintoleranse, miljøgifter, ernæring med mere. Resultatene brukes ikke til diagnostisering, men gir informasjon om mulige tiltak, inkludert homeopati, kosttilskudd og riktig ernæring for å forbedre helsen. Den er ypperlig for å komplementere fysikalske behandlinger. Testen er grundig, og den blir nøye gjennomført med individuelt tilpassede protokoller.

Pris: 90 minutters Qest 4 bodyscan konsultasjon nok 1200 inkl. mva


Bestill en time

Schedule Appointment